Personal trAining

"Kaikki lähtee kysymyksestä: Mikä on sinun tavoitteesi?"

Valmennusfilosofiani perustuu hyvin paljolti kokonaisvaltaiseen otteeseen: oman kehon tuntemukseen, voiman, liikkuvuuden ja yleisen kunnon lisäämiseen, mieleen, ravintoon ja lepoon. Otan huomioon ihmisen elämäntilanteen kokonaisuudessaan ja pyrin antamaan ohjeita, joiden avulla jokainen pääsee omaa tavoitettaan kohti - oikeasti. Lähtötasolla ei ole väliä: tarkoitukseni on löytää jokaisen persoonan tarpeet ja palvella niitä.

Yksilö: Yksilövalmennuksessa aloitan asiakkaan kanssa alkukartoituksesta, jossa haastattelen ja tutkin lähtötilannetta. Sen jälkeen jatkamme siihen suuntaan, missä asiakkaan tavoitteet ja tarpeet siintävät. Jotkut tarvitsevat enemmän opastusta, kuin toiset. Käytän erilaisiin tilanteisiin sopivia työkaluja ja tehtäviä, kuten persoonallisuustestiä, treeniohjelmia ja ruokapäiväkirjaa. Päämääränä on opettaa kutakin ymmärtämään itse, mitä oma keho ja mieli tarvitsee voidakseen hyvin ja kehittyäkseen. Yksikään yksilövalmennus ei ole samanlainen!

Yritys: Yritys, joka huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista monella tasolla saa todennäköisemmin uskollisia ja onnellisia työntekijöitä. Minä huolehdin mielelläni siitä, että organisaatiossa ollaan energisiä ja välitetään omasta kehosta ja mielestä, mikä jo itsessään tuo yritykselle osan kestävää kehitystä. Erilaiset paketit ja ideat ovat tervetulleita!

Käytännössä: Ota yhteyttä ja kerro sinun tilanteestasi. Jokainen paketti on erilainen. Teen valmennuksia myös etänä!

Hinta: Vaihtelee, noin 75-85€/h paketista riippuen.

 

Persoonallisuustesti

Yksilö: Painimme kaikki jossain määrin itsemme kanssa: milloin haasteemme on motivaatio ja milloin tapojen muuttaminen kehnosta parempaan. Välillä painimittelö voi olla myös vain puhdasta itsensä kehittämisen halua tai oman tien etsimistä esimerkiksi koulun tai irtisanoutumisen jälkeen. Itsetuntemuksen avulla pystymme oikeasti vaikuttamaan omaan toimintaamme, pääsemään lähemmäksi meille merkityksellisiä asioita ja kenties pala palalta kohti onnea. Kokemukseni mukaan itsetuntemuksen kehittämiseen yksi loistavimmista työkaluista on persoonallisuustesti Mindfindr.

Yritys: Organisaation sisälle mahtuu usein monenlaisia persoonia. Se on ehdottomasti rikkaus, mutta jos persoonien eroja ei ymmärretä ja sitä kautta positiivisesti hyödynnetä, saattaa olla hyvin haastavaa saada heidät motivoitumaan, innostumaan ja puhaltamaan yhteen hiileen. Persoonallisuustestin teettäminen lisää johdolle ymmärrystä heidän omista työntekijöistään ja antaa jokaiselle yksilölle lisää itsetuntemusta, mikä yleensä johtaa positiiviseen kehityskäyrään. Testiä voi käyttää myös rekrytoinnissa. Mikäli testi tehdään organisaation sisällä, pyrin antamaan tarvittaessa neuvoja myös ruokavalion, liikunnan ja levon suhteen!

Käytännössä: Testi on erittäin helppo toteuttaa: se tehdään verkossa antamani linkin ja koodin avulla. Sen suorittamiseen tulee varata max 30min aikaa, jonka jälkeen testin tulokset käydään sovittuun aikaan kanssani läpi (60 min). Testi soveltuu yksilövalmennukseen, organisaatioiden sisäiseen toimintaan, rekrytointiin ja ihan sellaisenaan ilman valmennusta. Sen voi tehdä etänä tai kasvotusten.

Hinta: Riippuen testien määrästä 85€-105€/hlö

 

 

Lue lisää Mindfindr:sta täältä: https://mindfindr.com/fi/


Asiakkaita ja yhteistyötä